Jiný pohled na esoterii

Česká vlažně religiozní společnost hledá "něco nad námi" v esoterii... Co můžeme u těch, kdo poskytují esoterické služby získat a co ztratit?

 

Případný zisk či ztráta podle mne nezáleží ani tak na použité metodě, ale spíše na způsobu její aplikace. Např. vykládání karet (tarotu, orákula) lze prezentovat jako předpovězení předem dané budoucnosti, s níž nelze nic dělat, ale také jako metodu umožňující mj. nahlédnout na rozličné aspekty zkušenosti klienta v přítomné situaci, s následným rozhovorem o možnostech řešení. V prvním případě odevzdává klient zodpovědnost svůj život a svá rozhodnutí do rukou „kartářky“, v případě druhém konzultuje svou situaci s někým, kdo za pomoci karet klienta pouze doprovází na jeho cestě k vědomějšímu životu.

 

Myslím si, že potřeba vyhledávat různé „alternativní“ způsoby v sobě ukrývá hlubší potřebu spirituality, touhy po něčem, co nás přesahuje, po smyslu naší existence zde na Zemi. Ziskem proto může být kontakt s dimenzemi bytí, které nám nejsou běžně dostupné či nám pomáhají se podívat na naši situaci jiným (neobvyklým) zorným úhlem. Používání metod čerpajících z různých spirituálních tradic světa, zvláště pak v kombinaci s možnou zvýšenou vnímavostí a citlivostí některých jedinců může být pro klienta velkým přínosem. Jednostranné zdůrazňování a preference pouze tohoto pohledu však může být kamenem úrazu – opomíjení širšího kontextu klientova života (jeho zázemí, sociální vztahy atd.), nedostatečný prostor pro zpracování toho, co se v průběhu setkání vynořilo, trvání na jednoznačné pravdivosti zjeveného…

 

Uvědomuji si, že může být velkou výzvou otevřít se v naší odborné praxi i životě pohledům na skutečnost, kterou nechápeme, přizvat neznámé a mnohdy tajemné do našeho jasného racionálního chápání světa. Klient pak může vyhledat kvalifikovanou pomoc odborníka, který se s ním bude věnovat tématům, jež svou charakteristikou spadají do oblasti esoterické, magické či mystické.

Michal Petr

Psycholog, terapeut a lektor. Vystudoval psychologii na FF UP, držitel odborného certifikátu Evropské asociace pro gestalt terapii. Členství v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, PEI a Paramita. Autor první akademické práce o enneagramu v ČR. Má soukromou terapeutickou praxi, pracuje také v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. V lektorské činnosti se zaměřuje na navyšování emoční inteligence, stres management a enneagram. Používá holistické modely směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence. Zajímá se o neverbální komunikaci, psychospirituální metody léčení a o možnosti řešení a zvládání náročných životních situací. www.michalpetr.com

Přidat komentář

Používáme platební bránu GoPay