Uvažujete o práci z domova?

Přibývá lidí, kteří si na živobytí vydělávají v prostředí vlastního domova. Zejména pro rodiče s dětmi se tato varianta jeví jako lákavá, protože práce usnadňující kloubení pracovních a rodinných povinností se v České republice stále ještě hledá obtížně. Rozhodnutí pracovat z domova může být uspokojivým řešením, může však také přinést enormní zátěž a stres.

 

K často zmiňovaným výhodám práce z domova patří flexibilita a nezávislost. Odpadá dojíždění, shánění vyhovujícího ošacení, nepříjemnosti vyplývající z kontaktu s nesympatickými kolegy či z vysedávání na nekonečných poradách. K nevýhodám patří psychologický tlak - práci je stále na očích a bývá obtížné oddělit ji od rodinného života. Samota na jednu stranu umožňuje zvýšenou efektivitu, koncentraci a výkon, na druhou deprimuje absencí tvůrčího kolektivu a nemožností osvěžujících přestávek strávených oddychovým klábosením se spolupracovníky.

Být svým vlastním šéfem

Pro práci z domova se nejlépe hodí "svobodná povolání" (např. žurnalistika, malířství a jiné umění, fotografie, design…), drobné podnikání a služby (doučování školních předmětů, výuka jazyků či hudby, překladatelství, psychoporadenství, hlídání dětí, kadeřnictví, masérství, šperkařství, ruční práce - šití, opravy oděvů, cateringové služby…) nebo spolupráce s menšími podniky a organizacemi (přepisování a editace textů, účetnictví, služby v oblasti IT, grafické práce…). Vhodnou variantou, zejména pro matky s dětmi, je i tzv. přímý prodej (např. Oriflame).

Je rozdíl, zda doma začínáte pracovat po předchozích zkušenostech v oboru, nebo zda rozjíždíte nové podnikání, jehož součástí je i prvotní získávání zakázek nebo klientů (druhý případ se pro rodiče s malými dětmi příliš nehodí).

V době rodičovské dovolené bývá práce z domova "požehnáním"

Každý, kdo dlouhodobě pečoval o malé děti ví, o jak nesnadnou (protože značně jednostrannou) činnost se jedná. Zejména pro psychiku. Problém bývá tím větší, čím náročnější intelektuální a společenský život "rodič na mateřské" před narozením dítěte vedl. Práce z domova, zvláště pokud si lze samostatně "ordinovat" její množství a náročnost, tak často nabízí jedinečnou možnost, jak "se nezbláznit" a jak se udržovat ve formě duševně i z hlediska kvalifikace.

Praktické podmínky

Je zapotřebí zvážit, zda vám prostředí vašeho domova výdělečnou práci vůbec umožňuje. Ideální je prostor oddělený od obytné zóny, kam chodíte opravdu jen "pracovat" - samostatná místnost, ateliér, garáž či separátní budova ve dvoře, ideálně zamykatelné, aby sem nemohly přijít nepovolané osoby. (Mnozí rodiče by mohli vyprávět, jak děti v nestřeženém okamžiku dokáží zatočit s výsledky mnohahodinového úsilí dospělého.) Nutná bývá zvláštní linka pro připojení Internetu a telefonu. Vaše pověst může, pokud sluchátko zvednou děti. Klienty očekávající seriózní podnik jinak roztomilé žvatlání zpravidla odradí. Řešením může být telefonní záznamník.

Osobnostní předpoklady

Lidé s velkými ambicemi, s potřebou aktivního společenského vyžití či zjevného vnějšího uznání obvykle doma dlouho nevydrží. Úspěšné domácí pracoviště bývají schopni vytvořit lidé disponující značnou sebemotivací a vnitřní kázní, schopní pracovat o samotě. Důležitá je i ochota akceptovat nižší finanční ohodnocení a vyhlídky na pracovní povýšení i s nimi související menší společenskou prestiž. Výjimky slavných umělců a bohatých podnikatelů potvrzují pravidlo.

"Kameny úrazu"

Jedním z největších omylů, jichž se lidé při organizaci práce z domova dopouštějí, je předpoklad, že ji lze zvládnout při normálním chodu domácnosti a za přítomnosti dětí. Odborníci varují: Snažit se pracovat za přítomnosti dětí je enormně vyčerpávající, neefektivní a vůči potřebám dětí nešetrné. Prvním předpokladem úspěchu je zaopatření dětí jinou osobou po dobu vašich pracovních aktivit, a to pokud možno mimo prostory, v nichž se vy jako pracující osoba nalézáte.

Avšak dokonce i když doma osamíte, stále ještě nemáte pro práci ideální podmínky. Nebývá lehké odpoutat se od domácích povinností. Neumyté nádobí, nevyžehlené prádlo či špinavá okna zejména ženám nečekaně rozptylují pozornost. Hrozí však i další rizika: doma je mnohem snazší začíst se při snídani do novin, zapomenout se na Internetu nebo dlouze setrvat u (pouze k obědu!) puštěné televize.

Než se rozhodnete

Své rozhodnutí zkonzultujte s ostatními rodinnými příslušníky, zvláště očekáváte-li jejich aktivní pomoc. Realisticky odhadněte své možnosti i poptávku po vaší práci a její perspektivu. Spočítejte si, kolik utratíte na dávkách zdravotního a sociálního pojištění a na daních. Do výdajů zahrňte i provozní náklady, výdaje za elektriku, plyn, účetnictví a daňové poradenství a v neposlední řadě také za hlídání dětí nebo úklidové služby. Mnozí rodiče od myšlenky práce z domova upouštějí právě poté, co si podobné propočty udělají a zjistí, jak málo by byli schopni vydělat.

Nezapomeňte, že práce z domova své aktéry v mnoha případech připravuje též o výhody, které skýtá práce pro větší podnik nebo organizaci (pojištění, placená dovolená, příspěvky na stravné a ošatné, podnikové vstupenky do fitness center, bazénů nebo divadel, služby centrálního správce počítačové sítě, placená účast na vzdělávacích akcích atd.).

Eva Labusová

PhDr. Eva Labusová je publicistka a poradkyně pro oblast rodičovství,výchovy a mezilidských vztahů s poradnou Praze 8 -Kobylisích. Vede internetový magazín MojeChytreDite.cz, pravidelně přispívá do Rodičů a dalších rodičovských časopisů. Příležitostne spolupracuje s německým časopisem pro porodní asistentky Deutsche Hebammenzeitschrift. Připravuje diskusní porady do Hovoru o vztazích v Českém rozhlase 6. Její webové stránky www.evalabusova.cz usilují o vhled do problematiky moderní rodiny v psychosociálním a psychosomatickém kontextu. Pomáhá organizovat odborné semináře k tématům svých stránek, prednáší ve školách i v mateřských a rodinných centrech. Je vdaná, má tři dcery. Kontakt: eva.labusova@seznam.cz

Přidat komentář

Používáme platební bránu GoPay