Jak na rodinný rozpočet

Naučit se hospodařit s penězi není vždy jednoduché. Peníze jsou totiž součástí našeho života. Potřebujeme je k zabezpečení základních potřeb a nejen jich. V současné době mají peníze převážně virtuální podobu – výplatu dostáváme na účet, ze kterého platíme převážně bezhotovostně. Mnoho lidí tak nemá reálnou představu o výši svých nákladů. O to víc vzniká potřeba vedení domácího rozpočtu.

 

Znáte pořekadlo: „Peníze kazí charakter“? Mnoho lidí v ČR má vlastně z peněz strach. Nemluvě o tom, že doposud nás nikdo neučil zásady hospodaření s penězi v rodině ani nakládání s moderními finančními produkty. Proto je dobré očistit své emoce k penězům, nemít strach o svůj charakter a naučit se být finančně gramotný.

Čas věnovaný vydělávání peněz zabírá minimálně třetinu dne. Je nerozumné své vydělané peníze nekontrolovaně či nezodpovědně utratit. Je třeba si sestavit rodinný rozpočet.

 

Jak nám pomůže dobře a reálně sestavený rodinný rozpočet?

 1. Získáme kontrolu nad vlastní finanční situací.
 2. Mnohdy najdeme zdroje pro rezervy a úspory.
 3. Zvládneme nečekané výdaje.
 4. Můžeme předejít vytváření zbytečných dluhů.
 5. Vytvoříme si správné návyky.
 6. Staneme se správci svých peněz.
 

ABC sestavení rozpočtu

A – sepsat a sečíst všechny čisté příjmy domácnosti/rodiny

B – sepsat seznam všech měsíčních výdajů

C – porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji

A – příjmy domácnosti

Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do domácnosti za určité období. Příjmy dělíme na několik druhů podle toho, odkud do domácnosti přicházejí.

 • Mzda – vzniká na základě pracovně právního vztahu na základě pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce.
 • Dávky – peněžité sociální dávky – jsou vypláceny v rámci několika režimů:
  • dávky vyplácené na základě pojištění (nemocenského, důchodového, státní politiky zaměstnanosti)
  • dávky státní sociální podpory
  • dávky sociální pomoci.
 • Příjmy z podnikání.
 • Příjmy z pronájmu – vznikají na základě pronajímání nemovitosti – dům, byt, pole.
 • Příjmy z kapitálového majetku – vznikají při vlastnění akcií, dluhopisů,podílových listů.

Celková suma příjmů v domácím rozpočtu vzniká součtem všech příjmů výdělečně činných členů rodiny, kteří přispívají na chod domácnosti. Sečtěte tedy všechny čisté příjmy domácnosti.

B – výdaje domácnosti

Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v určitém období vydá. Udělejte si podrobný pomocný seznam veškerých výdajů (možná je i tabulka). Zvolte si způsob, který vám vyhovuje.

Pomocný seznam výdajů

 • Bydlení – nájem, vodné stočné, plyn, elektřina, topení, internet, telefon, daň z nemovitosti, údržba domácnosti, ….
 • Potraviny – nákupy jídla a nápojů, jídlo a nápoje v restauraci, jídlo pro domácí mazlíčky, drogerie, čistící prostředky do domácnosti,…
 • Doprava – jízdné za vlak/autobus, taxi, vlastní auto – benzin/nafta, údržba,….
 • Koníčky – kultura, zábava, sport, nákupy pro radost, hudba, knihy, výlety.
 • Oblečení – oblečení pro všechny členy domácnosti.
 • Děti – kroužky, školné, cestování dětí, péče o děti,…
 • Nahodilé výdaje – dárky, dovolená, vybavení domácnosti, kurzy pro dospělé,…
 • Pojistky – pojištění domácnosti, pojištění auta, pojištění osob,…
 • Splátky – splátky hypotéky, splátky spotřebitelského úvěrů, splátky kreditní karty, leasingové splátky,…
 • Úspory – pravidelně odkládané částky na tvorbu rezerv, stavební spoření, důchodové připojištění , investice,…

C – porovnání příjmů a výdajů

Po vyplnění příjmů a výdajů domácnosti porovnáte příjmovou a výdajovou stránku vašeho rozpočtu a zjistíte jak hospodaříte. Následně můžete znovu projít všechny výdaje a přemýšlet, zda některé nejsou zbytečně nebo neadekvátně vysoké. Druhým doporučením pak je tvorba rezerv, tzv. odkládaná na horší časy. Nedílnou součástí bilance příjmů a výdajů by se tedy měla stát také přiměřeně vysoká částka určená právě na vytváření rezerv. Principiálně není ani tak důležité, jakou částku si odkládáte stranou, ale hlavně to, zda se vytváření finančních rezerv stane pevnou součástí osobního či rodinného rozpočtu. Důležitá je hlavně pravidelnost. Odkládat spoření až na dobu, kdy si to budu moci dovolit, znamená nezačít nikdy. Různé zdroje doporučují částky určené k tvorbě rezerv v procentech vypočtených z příjmů nebo nákladů domácnosti. Výše pravidelného spoření se pohybuje od 3-15% z čistých příjmů nebo nákladů domácnosti.

Pokud neznáte své skutečné náklady, zapisujte si po dobu minimálně jednoho měsíce na co všechno jsou peníze vynakládány. Uschovejte si veškeré účtenky z pokladen, potvrzení z bankomatu, došlé faktury. Zaznamenávat lze kupříkladu každodenní výdaje. Na konci měsíce pak dílčí výdaje roztřiďte do kategorií, jako je zábava, jídlo, časopisy, knihy atd. K tomu, aby údaje odrážely skutečnost, se musí jednat o typický, průměrný měsíc. Mnozí z vás mohou být překvapeni tím, jak velké sumy postupně utratíte po malých částkách.

Abeceda rodinných financí

... je projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti, prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách. Projekt chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru jejich uživatelů, od mládeže až po seniory.

Jeho dalším cílem je rozvíjet finanční gramotnost občanů a tím pomoci ve zlepšení jejich životní úrovně. Zavádí finanční vzdělávání do rodin, do komunit a k sociálně slabším občanům. Dostupnost finančního vzdělávání pro širokou veřejnost je tedy hlavním cílem projektu.

Přidat komentář

Používáme platební bránu GoPay