Otcové a dcery - vztah na celý život

Jsou první láskou žen jejich první partneři? Nikoliv. Jsou to otcové. Nikdo z mužů údajně ženy nepředurčí - neposílí nebo nezraní - víc.

 

Před téměř třiceti lety zrealizovaly dvě renomované americké průkopnice nových pohledů na soužití žen a mužů, Margaret Hennigová a Anne Jardinová, tehdy ojedinělý výzkum mezi pětadvacetiletými ženami, mimořádně úspěšnými v odpovědných manažerským pozicích a subjektivně spokojenými se svým životem. Kde mají úspěch a spokojenost kořeny?, pátralo se. Výsledky překvapily svou jednoznačností: Naprostá většina z oslovených manažerek strávila dětství v blízkosti láskyplného angažovaného otce, který s dcerkou trávil hodně času, zapojoval ji do mužských aktivit (např. rybaření či lovu) a podporoval ji v odvaze a průbojnosti. 

Otec je zřejmě nejdůležitějším mužem v životě ženy, zněl posléze závěr výzkumu. Pevný vzájemný vztah mezi otcem a dcerou výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že dívka bude mít v dospělém věku zdravé sebevědomí i sebeúctu, bude se umět orientovat v problémech a řešit je a bude schopna pevného a soudržného vztahu se svým vlastním životním partnerem.

 

Matka - zdroj identifikace, otec - zrcadlo 

Během následujících desetiletí zájem o vliv rodičů na utváření postojů jejich dětí značně pokročil a bylo provedeno mnoho dalších výzkumů a šetření. Výsledky opakovaně směřují k obdobným závěrům: Vztah dcery k otci je klíčový pro její partnerský a pracovní život.

 

Zatímco matka je pro dceru vzorem nebo také konkurencí a spoluutváří především její emocionální identitu, otec je idolem, od kterého se dívka učí vztahu k opačnému pohlaví a zároveň dostává možnost proniknout do mužských domén jakými jsou racionalita a věcnost či potřeba výkonnosti. Matky tedy bývají dcerám blíž citově a slouží jako zdroj identifikace. V očích otce se dívky zase učí číst hodnotu svého ženství a utvářejí si závazné vnitřní představy o budoucím partnerovi. Kromě toho mají otcové obrovský vliv na dceřino vnímání ženské role a na její orientaci v práci a kariéře.

Krátce shrnuto, otcové ukazují, jak se prosadit, dávají nahlédnout do mužského způsobu myšlení, vkusu i zálib, slouží jako zpětná vazba pro rodící se ženství i partnerství svých dcer a významně utvářejí jejich sebevědomí.

 

Jak vychovat šťastnou dceru

Americká psycholožka a publicistka Nicky Marone napsala k tématu vztahu otců a dcer celou knihu. Mezi jejími doporučeními otcům lze nalézt např. následující:

 

  • buďte své dceři ochráncem, rytířem a průvodcem, ale také zdrojem podnětů a inspirace
  • méně raďte, více důvěřujte
  • přijímejte její intuici, probouzejte racionalitu
  • nehledejte pro ni koníčky, dovolte jí, ať si je vybere sama pokud půjde o "mužské" hobby, berte to jako příležitost společně potírat nepravdivé stereotypy
  • učte ji odvaze, průbojnosti, schopnosti přijímat rizika a schopnosti zacházet s financemi a rozumět politice
  • povzbuzujte ji, ale nevystavujte ji přílišnému tlaku svých přání a ambic
  • respektujte a ctěte její rozvíjející se ženství a dávejte pozor, abyste nikdy nepřekročili hranici láskyplného kontaktu mezi otcem a dcerou
  • dávejte najevo, že vám na ní záleží za všech okolností
  • neuzavírejte se před žádnou její otázkou
  • pamatujte, že jste pro ni nenahraditelným zdrojem jistoty a sebedůvěry

 

Přes všechny obecné postřehy, rady a návody zůstávají otcové velmi různí - stejně jako jejich dcery. Při vzájemných vztazích a výchově nejde o bezchybnost, nýbrž o schopnost zůstat v těsném "napojení" při zachování patřičného generačního odstupu.

 

"Hodně pomáhá, když si jako otcové uvědomíte, že není nejdůležitější, co říkáte, ale jak se chováte. A že jste to právě vy, kdo vaší dceři přináší nejzásadnější zprávu o mužích. Laskavost je víc než náladovost, sdílnost víc než nepřístupnost, něha víc než násilí. Jste pro svou dceru nenahraditelní. Bezprostředně rozhodujete o tom, jaké vlastnosti si s mužstvím spojovat," připomíná Nicky Marone.

 

 

Eva Labusová

PhDr. Eva Labusová je publicistka a poradkyně pro oblast rodičovství,výchovy a mezilidských vztahů s poradnou Praze 8 -Kobylisích. Vede internetový magazín MojeChytreDite.cz, pravidelně přispívá do Rodičů a dalších rodičovských časopisů. Příležitostne spolupracuje s německým časopisem pro porodní asistentky Deutsche Hebammenzeitschrift. Připravuje diskusní porady do Hovoru o vztazích v Českém rozhlase 6. Její webové stránky www.evalabusova.cz usilují o vhled do problematiky moderní rodiny v psychosociálním a psychosomatickém kontextu. Pomáhá organizovat odborné semináře k tématům svých stránek, prednáší ve školách i v mateřských a rodinných centrech. Je vdaná, má tři dcery. Kontakt: eva.labusova@seznam.cz

Přidat komentář

Používáme platební bránu GoPay