Vzdělávání již od školky

Zajímavou studii provedli nedávno výzkumníci z New York University. Poukazuje na školkové děti a význam zvládnutí „exekutivních funkcí“, jako jsou sebekontrola, udržení pozornosti a plánování již v předškolním – tedy školkové věku - pro jejich další úspěch ve škole.

Studie probíhala dva roky a srovnávala 759 dětí v 29 školkách v americkém státě Massachussets . Část dětí byla zapojena do předškolního programu Tools of Mind a další část navštěvovala školky s tradiční výukou.

Program Tools of Mind je zaměřen na podporu sebeřízení. Ve třídě se děti učí stanovit si cíle, pracovat se spolužáky, jsou vedeni k pohybovému rozvoji a dramatickému vyjádření příběhů.

Podle zjištění studie zvládly děti zapojené do programu Tools of Mind lépe udržet pozornost, měly lepší pracovní paměť a byly více zaujaty výukou. Ve srovnání s kontrolní skupinou měly i lepší výsledky ve čtenářské gramotnosti a matematice a bohatší slovní zásobu.

Autoři studie zdůrazňují, že program může být prospěšný zejména pro děti ze sociálně slabšího a méně podnětného rodinného prostředí.

 

 

Přidat komentář

Používáme platební bránu GoPay